YÖNETİM
ANA SAYFA

YÖNETİM

Girne Araştırma Enstitüsü Yönetimi, Girne Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkanlığı tarafından atanıp, aşağıda belirlenen organlar tarafından yönetilip yönlendirilecektir:

Yönetim Kurulu: GAE Yönetim Kurulu’nun görevi, Danışma-Yönlendirme Kurulu tarafından çalışma alanı olarak belirlenecek konularda yapılabilecek çalışmaları somutlaştırmak, gerekli mali kaynakları ve insan potansiyelini harekete geçirmektir.

Yönetim Kurulu, bir başkan, bir başkan vekili, bir koordinatör ve en az iki üyeden oluşur.

Danışma Kurulu: GAE Danışma Kurulu, Girne Araştırma Enstitüsü’nün çalışma alanlarını ve konularını belirlemekle görevlidir. Bu kurulun belirleyeceği alanlardaki çalışmalar Yönetim Kurulu’nun sağlayacağı olanaklar çerçevesinde sürdürülür.

Danışma Kurulu, çalışma alanları ile birlikte insan kaynakları konusunda da öneriler hazırlar. Kurul, sürdürülmekte olan çalışmaların yönlendiriciliğini de yapar.

Danışma, yedi asli üyeden oluşurken, belirlenen çalışma alanlarındaki gelişmeleri gözlemek ve yönlendirmek amacıyla yapacağı toplantılara konunun uzmanı kişileri de davet eder.

Danışma Kurulu, GAE Yönetim Kurulu tarafından bir yıllık süre için seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı, ayni zamanda bu kurulun da başkanıdır. Ancak Başkan, kendine bir vekil tayin ederek kurulun daha etkin çalışmasını sağlayabilir. GAE Koordinatörü, bütün Danışma Kurulu toplantılarına katılmak ve ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi vermekle mükelleftir. Kurulun çalışmaları için gerekli diğer düzenlemeleri yapmak da Koordinatörün görevidir.