İLKELER
ANA SAYFA

İLKELER

Bilginin toplum ve dünya olayları üzerindeki dönüştürücü etkisini harekete geçirmeyi hedefleyen GAE’nin hedefleri şunlardır:

1. Kıbrıs Türk halkının refah ve mutluluğuna ve Dünya barışının, insanlığın bir bütün olarak gelişimi için esas olduğu inancı ile dünya barışını sağlamak hedefine katkıda bulunmak;
2. Evrensel insan haklarına, özgürlük, barış, adalet, hukukun üstünlüğü ve fırsat eşitliği ilkelerine dayalı bir toplumsal yapının ve uluslararası düzenin oluşmasına katkıda bulunmak;
3. Toplumsal, bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik çalışmalar yapmak; Kıbrıs Türk Halkı’nın karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm seçenekleri oluşturmak ve bunları kamuoyuna sunmak;
4. Siyaset, ekonomi ve sosyal alanlarında bilgi üretmek ve bunu sorun çözücü formüller halinde toplumun hizmetine sunmak;
5. Akademik araştırmalar ile politik kararlar üzerinde etkili olmak ve politik kararların etkinliğinin artmasına katkıda bulunmak;
6. Farklılıkların çatışma nedeni olmasını önlemek; farklı görüşleri, partizan kaygılardan uzak bir şekilde ve bilimsel standartlara uygun formlar içinde bir araya getirerek bir diyalog platformu vazifesi görmek.