ALANLAR
ANA SAYFA

ÇALIŞMA ALANLARI

Araştırmalar : GAE, Kıbrıs Türk halkını ilgilendiren konularda araştırmalar yaparak yayınlayacak ve kanaat önderlerine ışık tutmaya çalışacaktır. Araştırmalar, literatür taraması, mevcut bilgilerin yeniden değerlendirilmesi veya yeni bilgiler derlenmesi şeklinde olabilecektir. Kamuoyu yoklamaları ve gelişme indeksleri oluşturmak ve halkın gelişmeleri izleme yetisine katkıda bulunmak da GAE’nin çalışma alanı içinde olacaktır.

Konferanslar : Kıbrıs Türk halkının sorunları, kamuoyunun ilgisini artırmak, halkın genel bilinç düzeyine katkıda bulunmak ve farklı görüşleri bir platformda buluşturmak amacıyla konferanslar yoluyla ele alınacaktır.

Belgeseller : Kıbrıs Türk tarihi konusunda hazırlanmış kaliteli belgesellerin eksikliği, tarihi bilgi ve gerçeklerin genç kuşaklara aktarılmasının önünde ciddi bir engel olarak durmaktadır. Kaliteli belgeseller, öncelikle Türkiye görsel medyası olmak üzere dünya medyasına da pazarlanabileceğinden, nitelikli belgeseller hazırlanması yoluyla Kıbrıs sorunu bütün dünyaya Kıbrıslı Türklerin bakış açısı ile sunulacaktır.