BASIN
ANA SAYFA

BASIN TOPLANTISI

Girne Amerikan Üniversitesi’nin toplumsal sorumluluk çalışmaları kapsamında, Üniversite Senatosu’nun kararıyla Girne Araştırma Enstitüsü (GAE) 13 Aralık 2013’te oy birliğyle kabul edilmiş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Girne Araştırma Enstitüsü (GAE), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin karşı karşıya bulunduğu sorunlarla ilgili araştırmalar yapmak, konferanslar düzenlemek, belgeseller üretmek ve bunları kamuoyu ile paylaşarak politik karar süreçlerini desteklemek amacıyla çalışacaktır.

Bilginin toplum ve dünya olayları üzerindeki dönüştürücü etkisini harekete geçirmeyi hedefleyen GAE’nin temel ilkelerinden bazıları

dünya barışını sağlamak hedefine katkıda bulunmak;
evrensel insan haklarına, özgürlük, barış, adalet, hukukun üstünlüğü ve fırsat eşitliği ilkelerine dayalı bir toplumsal yapının ve uluslararası düzenin oluşmasına katkıda bulunmak;
farklılıkların çatışma nedeni olmasını önlemek; farklı görüşleri, partizan kaygılardan uzak bir şekilde ve bilimsel standartlara uygun formlar içinde biraraya getirerek bir diyalog platformu vazifesi görmektir.

Batı toplumları yüzyıldan fazla süredir; her alanda istatistiksel araştırmalar yaparak, çıkan sonuçları analiz edip, bu doğrultuda planlamalar yapmaktadır.

Avrupa ve Amerika’da şirketler, sivil toplum örgütleri, belediyeler, hükümetler, siyasetçiler ve buna benzer kurum kuruluşlar ihtiyaç duydukları alanlarda araştırmalar yaparak, istatistiksel bilgileri analiz etmektedir.

Futbol bile istatistiksel veriler çerçevesinde geliştirilmekte ve istatikler üzerinden şekillenmektedir.

Ülkemiz malesef bu konuya gerekli özeni göstermemektedir. İnanıyoruz ki ülkemiz ancak her alanda istatistikler oluşturarak veya analizler yaparak başarıya ulaşabilir.

Bu konuda basına ve basın mensuplarına çok önemli görevler düştüğüne inanmaktayız.

Sağlık Çalıştayı 2013, Sağlık Bakanlığı tarafından Kasım 2013 tarihinde yapıldı. Bu çalıştaydan çıkan en önemli gerçek, ülkemizdeki istatistiksel verilerde çok büyük eksiklik olduğu ve master plan yapılması konusunda büyük bir eksiklik ve engel olduğu şeklinde kayıtlara geçmiştir.

Bugün izleyeceğimiz sunum, GAE’nin sonuçlandırdığı ilk çalışmadır. 2014 yılına girerken Kıbrıs Türk halkının beklentilerini saptamak ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla 14-15 Aralık 2013 tarihlerinde “2014-Beklenti Anketi” gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın kısa dönem siyasal, ekonomik ve sosyal beklentilerini belirlemeyi amaçlayan anket çalışması 5 ilçede 29 anketör tarafından 486 KKTC vatandaşının katılımı ile yapıldı. Bu çalışma her yıl tekrarlanacak ve ilerleyen yıllarda ortaya çıkan sonuçlar, daha önceki sonuçlarla karşılaştırılabileceği için anlamı giderek artacaktır.

GAE, bu çalışmanın yanı sıra farklı çalışmalar da sürdürmektedir. Bunlardan biri belediyelerimizin yapısı, işlevi ve sorunları ile ilgili olarak sürdürülmektedir. Bu yılki yerel yönetimler seçimlerinden önce bu konudaki bulgularımızı açıklayabilirsek, hem partilerimize, hem belediye başkan adaylarımıza, hem de seçmenlere yardımcı olabileceğimizi düşünmekteyiz.

Bu kapsamda sürdürdüğümüz faaliyetler, eğitim/öğretim faaliyetlerinin doğrudan bir parçası değildir. Tam anlamı ile toplumsal görev anlayışımızın bir gereğidir. Ne var ki, bu tür faaliyetlerin, hem akademik kadromuzun, hem de bu çabalara destek veren öğrencilerimizin yetkinleşmesine katkısı olacağı da açıktır.

Bu faaliyetleri, elbette elimizdeki akademik ve teknik kadro ile ve diğer olanaklarla desteklemekteyiz. Ama bu çalışmaları, kendi olanaklarımız ile sınırlı tutmak istemiyoruz. Bu kapsamdaki projelerimizi, diğer sivil toplum kuruluşları veya devlet organları ile paylaşarak da sürdürebileceğimizi düşünüyoruz. Böylece ortaya daha yetkin çalışmalar çıkabilecek, sonuçlar ise daha büyük bir kabul görecektir.